OXE Marine AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten
OXE Marine AB (publ) bildades år 2012 och har efter flera års utveckling tagit fram en dieselutombordare för den marina marknaden. Huvudkontoret ligger i Ängelholm, Sverige. OXE Marine AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market, ISIN SE0009888613. Den globala utombordsmarknaden har länge dominerats av bensinmotorer, men med en dieselmotor får du en mer bränslesnål motor och dessutom en mindre brandfarlig bränslekälla ombord, vilket ger slutanvändaren många säkerhetsfördelar. OXE-motorn är baserad på marinisering av fordonsmotorer, vilket gör det möjligt för slutanvändare att sänka sina utsläppsnivåer jämfört med konventionella bensinmotorer, samt ger kunder i vissa regioner möjlighet att köra på fossilfria dieselalternativ som HVO100, vilket avsevärt minskar CO2-avtrycket från slutanvändare.

Flera försök har gjorts att utveckla utombordsmotorer för dieselbränsle, men svårigheten ligger i att utveckla en
tillräckligt stark konstruktion för kraftöverföring mellan motor och propeller. Den patenterade bältesframdrivningen "underbenet" är kärnan i OXE Marines unika teknologi. OXE Marines utombordsmotor, OXE Diesel, är den första dieselutombordaren som kan ersätta de väletablerade bensinutombordarna i högre effektnivåer, i kommersiella och statliga verksamheter. Motorn är baserad på en modulär plattform som har konfigurerats för en horisontellt monterad motor, liknande en traditionell inombordskonfiguration och till skillnad från traditionella utombordare som har vertikala motorinstallationer. OXE Marines unika teknologi har erbjudit en lösning för de många användare runt om i världen som behöver en dieselutombordare. Bland annat introducerade North Atlantic Treaty Organisation (”NATO”) ett direktiv, Single Fuel Concept för att maximera utrustningens driftskompatibilitet genom användning av ett enda bränsle, vilket inkluderar utfasning av bensindriven utrustning till förmån för dieselmotorer.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
OXE Marine AB (”Bolaget”) meddelade följande viktiga händelser under året:

 • Bolaget meddelade den 15 februari 2023 att man tagit fram en konceptmotor med hybriddrift som kombinerar dieseldriften hos OXE Marines utombordare med eldrift och därmed erbjuder ännu lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.
 • Bolagets dieseldrivna utombordare med vattenjetdrift, som utvecklats tillsammans med JET-TECH, blev nominerad som en av årets innovationer vid den internationella båtmässan i Miami. Motorn är en av världens mest kraftfulla utombordare med vattenjetdrift och har blivit möjlig tack vare OXE egenutvecklade kraftöverföringssystem som klarar mycket höga vridmoment.
 • Företaget utökade sitt fotavtryck i Asien genom att utse Creation CO., LTD till återförsäljare för Japan.
 • Bolaget expanderade i Sydamerika genom att utse nya distributörer i Brasilien och Colombia.
 • Företaget introducerade OXE-konfiguratorn, som gör det möjligt för kunderna att anpassa sin OXE Diesel-utombordare.
 • Bolaget utsåg Paul Frick till ny VD.
 • Bolaget erhöll en order till ett värde av 12 MSEK (1,1 MUSD) från amerikanska DLA.
 • Bolaget expanderade i Nordamerika genom att utse ny distributör i Mexiko.
 • Bolaget erhöll en order från sin exklusiva distributör i Filippinerna på cirka 9 MSEK (0,9 MEUR) som ett resultat av en tilldelning från den filippinska kustbevakningen, totalt 80-motorer.
 • Bolaget annonserade samarbeten med Punch Torino.
 • Bolaget erhöll order till ett värde av 63 MSEK (5,8 MUSD) till en amerikansk myndighet.
 • Bolaget offentliggjorde samarbete med styrsystemtillverkaren Uflex.
 • Bolaget genomförde en riktad nyemission om 30,2 MSEK (29,3 MSEK efter transaktionskostnader).

Framtida Utsikter
OXE Marines framtida tillväxt är beroende av att bolaget utvecklar och producerar hållbara produkter. Bolaget fortsätter att utforska ny teknik, inklusive elektriska- och hybridlösningar, med målet att ligga i framkanten av utombordares marinteknologi. Bolaget fortsätter att utveckla en organisation som arbetar på ett strukturerat och effektivt sätt med kvalitet och innovation. OXE Marine har avsevärt stärkt sin position på den amerikanska marknaden, vilket möjliggjort för bolaget att komma närmare marknaden, med tillgång till slutanvändare, återförsäljare, statliga och OEM-nätverk. Detta, i kombination med nya pågående utvecklingsprojekt, stödjer ledningens bedömning att efterfrågan kommer att fortsätta vara stark från marknaden.